Zaregistrovat se

Prohlášení o ochraně osobních údajů

My, společnost CEWE Stiftung & Co. KGaA s hlavním sídlem v Oldenburgu, ve Spolkové republice Německo (dále jen CEWE), máme radost z návštěvy našich webových stránek a z vašeho zájmu o účast v naší fotografické soutěži pořádané společností CEWE.

U společnosti CEWE je respektováno vaše soukromí. Všechny shromažďované údaje slouží pro zlepšení naší nabídky. Ochrana a bezpečnost osobních údajů zákazníků a uživatelů má pro společnost CEWE vysokou prioritu. Ochrana vašich osobních údajů během našich veškerých obchodních procesů je proto pro nás obzvláště naléhavá.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje podle článku 13 Nařízení EU o ochraně osobních údajů, které informace společnost CEWE během vaší návštěvy na našich webových stránkách a při vaší účasti na fotografické soutěži eviduje, a jak budou tyto informace využívány. Toto prohlášení se však nevztahuje na webové stránky jiných podniků, které obsahují odkaz na naše stránky nebo na které je na našich webových stránkách odkazováno.

1. Evidence a zpracovávání osobních údajů

Když navštěvujete naše webové stránky, ukládají naše webové servery standardně dočasně přístupové údaje, tzn. IP adresu vašeho přístupu, identifikátor relace pro identifikaci vašeho spojení a datum a čas návštěvy. Tyto údaje budou po ukončení používání odstraněny v rámci zákonných předpisů. Kromě toho budou osobní údaje ukládány pouze tehdy, pokud nám je dobrovolně poskytnete, např. v rámci registrace k našim fotografickým soutěžím, doručení vaší fotografie do fotografické soutěže nebo dotazníku. O účelu shromažďování údajů budete informováni v příslušných zadávacích a kontaktních formulářích.

2. Přenos údajů po Internetu

Citlivé údaje, jako přihlašovací údaje, heslo nebo adresní údaje, jsou přenášeny výlučně prostřednictvím zašifrovaných spojení (HTTPS / SSL) a ukládány na zabezpečených serverech.

3. Upozornění k předávání údajů do třetích zemí

Pro zajištění vysoké dosažitelnosti našich služeb zákazníkům jsme v některých bodech podporováni poskytovateli služeb, kteří jsou mimo rámec platnosti Nařízení EU o ochraně osobních údajů. S těmito poskytovateli služeb jsme uzavřeli smlouvy se standardními smluvními klauzulemi EU a pravidelně se ujišťujeme, že jsou naše velmi vysoké požadavky na ochranu osobních údajů v plném rozsahu dodržovány.

4. Používání a předávání osobních údajů a účel jejich využití

Vámi poskytnuté údaje využíváme za účelem pořádání fotografických soutěží společnosti CEWE. Vaše údaje budou vždy použity podle zákonných předpisů o ochraně osobních údajů platných ve vaší zemi, pouze k účelu spojenému s jejich evidencí a k zachování vlastních oprávněných obchodních zájmů, především k technické správě webových stránek. Pouze tehdy, když nám předtím udělíte váš souhlas, použijeme tyto údaje také pro produktové dotazníky a marketingové účely. Váš případně udělený souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem.

V této souvislosti pověřuje společnost CEWE jiné podniky a samostatné osoby plněním dílčích úloh. Tito poskytovatelé služeb mají přístup k osobním informacím, které jsou nutné pro plnění jejich úkolů. Tyto informace smí však využívat výlučně pro tyto účely. Našim poskytovatelům služeb jsme udělili povinnost, nakládat s informacemi podle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů a v souladu s našimi prohlášeními o ochraně osobních údajů.

Předávání osobních údajů státním úřadům je realizováno v rámci nutných právních předpisů. Třetím soukromým osobám nebudou vaše údaje bez vašeho výslovného souhlasu zveřejňovány.

Naši zaměstnanci mají povinnost zachovávat důvěrnost a dodržovat směrodatné předpisy k ochraně osobních údajů.

Při přihlášení k odebírání našich novinek bude vaše e-mailová adresa využívána k vlastním reklamním účelům, dokud se z odebírání našich novinek neodhlásíte. Používáme k tomu potřebné nebo speciálně vámi sdělené údaje, abychom vám mohli pravidelně zasílat naše e-mailové novinky. Odhlášení z odebírání novinek je kdykoliv možné a lze je provést prostřednictvím k tomu určeného odkazu v přímo v novinkách.

Podle platných ustanovení o ochraně osobních údajů máte právo na bezplatné informace o vašich uložených údajích a případně také právo na úpravu, zablokování nebo odstranění těchto údajů.

5. Používání souborů Cookies

Abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání určitých funkcí, využíváme na různých stránkách tak zvané soubory Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem koncovém zařízení. Některé námi používané soubory Cookies budou po ukončení relace, tedy po zavření vašeho prohlížeče, opět odstraněny (tzv. dočasné soubory Cookies). Jiné soubory Cookies zůstanou ve vašem koncovém zařízení a umožní nám, resp. našim partnerským podnikům, opětovné rozpoznání vašeho prohlížeče při příští návštěvě (perzistentní soubory Cookies).

Zpracovávání probíhá na základě článku 6, odstavce 1, písmene f Nařízení EU o ochraně osobních údajů. Můžete váš prohlížeč nastavit tak, abyste byli o ukládání souborů Cookies informováni a jednotlivě rozhodovali o přijmutí souborů Cookies pro určité případy nebo je generálně odmítly. Při nepřijetí souborů Cookies může být omezena funkčnost.

6. Shromažďování anonymních dat uživatelů

Na našich webových stránkách jsou prostřednictvím technologií pro analýzu webu společnosti Adobe Systems Inc. (http://adobe.com) shromažďovány a ukládány údaje pro marketingové účely nebo účely optimalizace, ze kterých jsou za použití pseudonymů vytvářeny profily uživatelů. Tyto profily uživatelů slouží k analýze chování návštěvníků a jsou vyhodnocovány za účelem zlepšení našich služeb a přizpůsobení naší nabídky vašim potřebám. K tomu lze použít soubory Cookies. Jsou to malé textové soubory, které jsou lokálně uloženy na počítači návštěvníka stránek a umožňují tak opětovné rozpoznání při další návštěvě našich webových stránek.

Pseudonymizované profily uživatelů nejsou bez speciálně udělovaného výslovného souhlasu příslušné osoby spojovány s osobními údaji nositele pseudonymu.

Shromažďování a ukládání údajů pro účely analýzy webu můžete kdykoliv do budoucna odmítnout tak, že kliknete na následující odkaz: Deaktivace Adobe Analytics

7. Bezpečnostní opatření

Společnost CEWE používá rozsáhlá technická a podniková bezpečnostní opatření, aby ochránila vaše u nás spravované osobní údaje před zneužitím, případnými nebo úmyslnými manipulacemi nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní postupy jsou neustále zlepšovány podle technologického vývoje.

8. Youtube 

Youtube
Naše webové stránky používají YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, pro integraci videí, zastřešovány Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Videa na YouTube jsou integrována prostřednictvím rozšířeného režimu ochrany dat, tj. Při návštěvě našich webových stránek nejsou vyhodnocována žádná osobní data od společnosti Google. Pokud kliknete na video, vaše IP adresa bude odeslána na YouTube a YouTube bude informován, že jste si video prohlédli. Nemáme žádný vliv na možné shromažďování a použití vašich údajů na YouTube. Další informace naleznete v podmínkách ochrany osobních údajů služby YouTube na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=uk .

Pokud jste přihlášeni na YouTube, budou tyto informace také přiřazeny vašemu uživateliPokud jste přihlášeni na YouTube, budou tyto informace také přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu. Pokud toto přiřazení nechcete, můžete se před zhlédnutím videa odhlásit z uživatelského účtu.

 

9. Práva dotčených osob

Při zpracovávání vašich osobních údajů vám Nařízení EU o ochraně osobních údajů zaručuje jistá práva.

1. Právo na informace (článek 15 Nařízení EU o ochraně osobních údajů)

Máte právo požadovat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány. Pokud je to ten případ, tak máte právo na informaci o těchto osobních údajích a na informace jednotlivě uvedené v článku 15 Nařízení EU o ochraně osobních údajů.

2. Právo na opravu a odstranění (článek 16 a 17 Nařízení EU o ochraně osobních údajů)

Máte právo bezodkladně požadovat opravení nesprávných osobních údajů, které se vás týkají, a případné doplnění neúplných osobních údajů.

Navíc máte právo požadovat bezodkladné odstranění osobních údajů, které se vás týkají, pokud je splněn jeden z důvodů jednotlivě uvedených v článku 17 Nařízení EU o ochraně osobních údajů, např. když údaje pro sledované účely již nejsou potřeba.

3. Právo na omezení zpracování (článek 18 Nařízení EU o ochraně osobních údajů)

Máte právo požadovat omezení zpracovávání, pokud splněn jeden z předpokladů uvedených v článku 18 Nařízení EU o ochraně osobních údajů, např. pokud jste podali odpor proti zpracovávání, na dobu případného přezkoušení.

4. Právo na přenositelnost osobních údajů (článek 20 Nařízení EU o ochraně osobních údajů)

V určitých případech, které jsou jednotlivě uvedeny v článku 20 Nařízení EU o ochraně osobních údajů, máte právo na obdržení osobních údajů, které se vás týkají, ve strukturovaném běžném strojově čitelném formátu resp. na požadavek předání těchto osobních údajů třetí osobě.

5. Právo na odpor (článek 21 Nařízení EU o ochraně osobních údajů)

Pokud budou údaje evidovány na základě článku 6, odstavce 1, písmene f) Nařízení EU o ochraně osobních údajů (zpracovávání osobních údajů pro hájení oprávněných zájmů), máte právo, z důvodů, které vyplývají z vaší obzvláštní situace, kdykoliv podat proti zpracovávání odpor. My poté již nebudeme osobní údaje zpracovávat, pokud nebudou existovat doložitelné nutné ochranné důvody, které budou převažovat nad právy a svobodami dotčené osoby, nebo pokud bude zpracování sloužit k uplatnění, vykonávání nebo obhajobě právních nároků.

6. Právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu (článek 77 Nařízení EU o ochraně osobních údajů)

Podle článku 77 Nařízení EU o ochraně osobních údajů máte právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu, pokud máte pocit, že zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají, porušuje ustanovení o ochraně osobních údajů. Právo na podání stížnosti lze uplatnit především ve členské zemi vašeho místa pobytu, vašeho pracoviště, nebo v místě domnělého porušení předpisů.

9. Osoba pověřená ochranou osobních údajů

Pokud máte u společnosti CEWE dotazy k tématu ochrany osobních údajů, můžete bez váhání kontaktovat:

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Datenschutz
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Tel.: +49 (0)441 404285
(datenschutz@cewe.de)

Elisabeth Mählmann

CEWE Stiftung & Co. KGaA
26133 Oldenburg, dne 24.05.2018

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description